กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5068 ยอดเข้าชม

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ         กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน   + สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 9/256410

24 ม.ค. 2563 16826

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมร่วมในการรับทราบและเข้าใจในบทบาทในภาระกิจสำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ในวันที่ 23 มกราคม 2563. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง10

23 ม.ค. 2563 225

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อชักซ้อมความเข้าใจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และคำของบ 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2562: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับกองบริหารการคลัง และกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค10

25 ธ.ค. 2562 329

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานลงนามความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

วันนี้ 24 ธันวาคม 2562: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานพิธีเปิดงานลงนามความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น10

24 ธ.ค. 2562 211

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) และรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ)10

19 ธ.ค. 2562 656

อ่านเพิ่มเติม