กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

9425 ยอดเข้าชม

การตรวจเยี่ยม FARM OUTLET ร้านวัชรี จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการตรวจเยี่ยมร้านวัชรี ของฝากจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นร้านในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์10

29 มี.ค. 2564 113

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่เข้าพบปะหารือกับประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิด และปัญหาในการดำเนินธุรกิจ10

29 มี.ค. 2564 106

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยม FARM OUTLET ของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ ตรวจเยี่ยม รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (FARM10

29 มี.ค. 2564 128

อ่านเพิ่มเติม
การเข้าร่วมการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

27 มีนาคม 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์) ร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์10

29 มี.ค. 2564 36

อ่านเพิ่มเติม
การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า - การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอร์ริเทจ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 - 19? มีนาคม? 2564: ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส) เป็นประธาน10

23 มี.ค. 2564 102

อ่านเพิ่มเติม