กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

7762 ยอดเข้าชม

การติดตามภาวะราคาสินค้าและวางแผนแก้ปัญหาผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลาและปัตตานี

วันที่ 14 มกราคม 2564:  นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)10

15 ม.ค. 2564 59

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564: นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้เข้าร่วมการประชุมการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี10

14 ม.ค. 2564 137

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมทางไกลประจำเดือน ผ่านระบบ Web Conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จัดการประชุมทางไกลประจำเดือนธันวาคม 2563 ผ่านระบบ Web10

24 ธ.ค. 2563 131

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.กบภ. เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการต่างประเทศ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563: ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เป็นวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ "บทบาทและภารกิจของ สป.10

17 ธ.ค. 2563 183

อ่านเพิ่มเติม
รมว.ร่วมพิธีเปิดงาน "ธงฟ้า on the beach & Seafood festival หรอยริมเล@ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)10

14 ธ.ค. 2563 127

อ่านเพิ่มเติม