กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6037 ยอดเข้าชม

โครงการธงฟ้าป้องกัน Covid-19

กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการโครงการธงฟ้าป้องกัน Covid-19 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยจำหน่ายผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ รถเร่ธงฟ้าฝ่าโควิด หรือผ่านช่องทางื่นที่กรมการค้าภายในกำหนด โดยสามารถสั่งซื้อในราคาซองละ 2710

15 เม.ย. 2563 433

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าประกวดรางวัล IP Champion 2020

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ บริษัท เฟมัส อินฟินิตี้ จำกัด เลขที่ 228/46 ถนนร่วมมิตรพัฒนา10

3 เม.ย. 2563 130

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 : กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับประเทศ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์10

27 มี.ค. 2563 151

อ่านเพิ่มเติม
แผนงาน (อบรม/สัมมนา) กบภ. ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคมีกำหนด แผนงาน (อบรม/สัมมนา) กบภ. ประจำปีงบประมาณ 2563  

11 มี.ค. 2563 197

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ผนึกบิ๊กซี จัดแคมเปญ“ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี”ครั้งที่ 12

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563: นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายวิชัย เบญญาดิลก10

27 ก.พ. 2563 114

อ่านเพิ่มเติม