กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

9464 ยอดเข้าชม

จุรินทร์-นิพนธ์ "ลุยใต้" ช่วยชาวสวนมังคุด พร้อม คลอด 5 มาตรการช่วงโควิด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์10

29 พ.ค. 2564 354

อ่านเพิ่มเติม
พิธีลงนาม Memorandum of Purchasing (MOP) การเชื่อมโยงส่งออกผลไม้ไทยจากพาณิชย์จังหวัดสู่ตลาดฮ่องกง

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564: นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์)10

14 พ.ค. 2564 162

อ่านเพิ่มเติม
กรมการค้าต่างประเทศออก 6 มาตรการ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการช่วงโควิด-19

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ออก 6 มาตรการหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยายเวลาวันหมดอายุบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า ส่งคำขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก-นำเข้าทางไปรษณีย์ ใช้หนังสือรับรอง10

15 เม.ย. 2564 60

อ่านเพิ่มเติม
กบภ. เข้าร่วมการสรงน้ำพระ ในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 4 เมษายน 2564 : นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และข้าราชการ พนักงาน10

8 เม.ย. 2564 163

อ่านเพิ่มเติม