กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6262 ยอดเข้าชม

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง คุณภาพดี จากไร่มะม่วงสวนอุดม

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง คุณภาพดี จากไร่มะม่วงสวนอุดม สามารถติดต่อสั่งซื้อ ได้ที่ คุณบุญส่วน โทร 089 623 402010

25 เม.ย. 2563 195

อ่านเพิ่มเติม
การประชุม Web conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ได้จัดประชุม Web Conference กับนักงานพาณิชย์จังหวัด 7610

17 เม.ย. 2563 194

อ่านเพิ่มเติม