กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

8593 ยอดเข้าชม

กรมการค้าต่างประเทศออก 6 มาตรการ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการช่วงโควิด-19

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ออก 6 มาตรการหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยายเวลาวันหมดอายุบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า ส่งคำขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก-นำเข้าทางไปรษณีย์ ใช้หนังสือรับรอง10

15 เม.ย. 2564 58

อ่านเพิ่มเติม
กบภ. เข้าร่วมการสรงน้ำพระ ในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 4 เมษายน 2564 : นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และข้าราชการ พนักงาน10

8 เม.ย. 2564 160

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานพาณิชย์ระนอง

วันท่ 29 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต10

29 มี.ค. 2564 162

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมตลาดต้องชม "ตลาดสะพานยูง" จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม ณ10

29 มี.ค. 2564 134

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยม FARM OUTLET ร้านวัชรี จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการตรวจเยี่ยมร้านวัชรี ของฝากจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นร้านในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์10

29 มี.ค. 2564 112

อ่านเพิ่มเติม