กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

10415 ยอดเข้าชม

การจัดกิจกรรม "ชุดผ้าไทย" ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ประจำไตรมาส 2 ปีพ.ศ. 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคได้จัดกิจกรรม " ชุดผ้าไทย ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำไตรมาสที่ 210

24 ก.พ. 2565 160

อ่านเพิ่มเติม