กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

10427 ยอดเข้าชม

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่หารือการพัฒนาและยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางวรรณภรณ์10

24 ม.ค. 2566 22

อ่านเพิ่มเติม
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักพาณิชย์จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางวรรณภรณ์ เกตุทัต10

24 ม.ค. 2566 19

อ่านเพิ่มเติม