• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ผลการดำเนินงาน

15713 ยอดเข้าชม

สรุปผลการการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าฟักทองประจำเดือนมิถุนายน 2564

จังหวัดตรังมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองที่ได้รับผลกระทบจากราคาฟักทองตกต่ำ เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคลดลงและผู้ประกอบการค้าไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้เนื่องจากการกำหนดมาตรการเดินทางเข้า-ออกระหว่างจังหวัด ผลการดำเนินการ :  สำนักงานฯ ลงพื้นที่อำเภอนาโยงและอำเภอเมืองตรังติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดฟักทอง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าฟักทอง “พันธุ์ทองอำไพ”10

7 มิ.ย. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดังเอกสารแนบ

9 เม.ย. 2564 33

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication :10

5 เม.ย. 2564 33

อ่านเพิ่มเติม