• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ผลการดำเนินงาน

16039 ยอดเข้าชม

เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไยพะเยา” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดพะเยา

เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไยพะเยา” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดพะเยา ******************************* วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 256410

30 ส.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด10

30 ส.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม -------------------------------------------------- วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายขจรศักดิ์10

29 ก.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
รังปล่อยคาราวาน “รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” ***

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง10

29 ก.ค. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเดินหน้าเสริมเกราะการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “นักการตลาดออนไลน์มือโปร” (Advance Digital Marketing) ภายใต้โครงการ ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล10

20 ก.ค. 2564 9

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด10

29 มิ.ย. 2564 11

อ่านเพิ่มเติม