• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1177 ยอดเข้าชม

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภ

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication GI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

19 ม.ค. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาบริการเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ จัดทำคำขอสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์ไทย GI

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาบริการเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ จัดทำคำขอสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์ไทย ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geogaphical Indication GI) ด้วยวิธีประก

19 ม.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

  รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 ดังเอกสารแนบ  

11 ต.ค. 2564 48

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 ก.ย. 2564 20

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการยกระดับสินค้าและบริการ ด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

13 ก.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม