กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปฏิทินกิจกรรมการจัดงาน

4451 ยอดเข้าชม

งานแสดงสินค้า

12:00 น. - 20:00 น.

วันที่ 24 ก.ย. 2563 ถึง 28 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

10:00 น. - 22:00 น.

วันที่ 24 ก.ย. 2563 ถึง 28 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา

วันที่ 18 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา 8

วันที่ 21 ต.ค. 2563 ถึง 25 ต.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฝึกอบรมณ์

ไม่ได้ระบุเวลา 46

วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม