กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
...
ครบรอบ 100 ปี  กระทรวงพาณิชย์ อีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ปฏิทินกิจกรรมการจัดงาน

2498 ยอดเข้าชม

งานแสดงสินค้า

08:00 น. - 17:00 น. 39

วันที่ 29 พ.ค. 2563 ถึง 29 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

08:00 น. - 16:00 น. 3

วันที่ 25 พ.ค. 2563 ถึง 29 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฝึกอบรมณ์

ไม่ได้ระบุเวลา

วันที่ 20 พ.ค. 2563 ถึง 15 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม