กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
...
ครบรอบ 100 ปี  กระทรวงพาณิชย์ อีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ปฏิทินกิจกรรมการจัดงาน

3879 ยอดเข้าชม

งานแสดงสินค้า

10:00 น. - 20:00 น.

วันที่ 11 ส.ค. 2563 ถึง 15 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฝึกอบรมณ์

09:00 น. - 18:00 น. 1

วันที่ 13 ส.ค. 2563 ถึง 15 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา

วันที่ 12 ส.ค. 2563 ถึง 17 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

09:00 น. - 21:00 น.

วันที่ 11 ส.ค. 2563 ถึง 12 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฝึกอบรมณ์

08:00 น. - 17:00 น. 3

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม