กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปฏิทินกิจกรรมการจัดงาน

8726 ยอดเข้าชม

งานแสดงสินค้า

09:00 น. - 16:00 น. 1

วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึง 19 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา

วันที่ 15 ก.ย. 2564 ถึง 12 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม