กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปฏิทินกิจกรรมการจัดงาน

7577 ยอดเข้าชม

งานแสดงสินค้า

11:00 น. - 18:00 น.

วันที่ 15 มิ.ย. 2564 ถึง 16 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา 1

วันที่ 2 พ.ย. 2564 ถึง 4 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม