กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปฏิทินกิจกรรมการจัดงาน

13278 ยอดเข้าชม

งานแสดงสินค้า

10:00 น. - 16:00 น.

วันที่ 30 ก.ย. 2565 ถึง 28 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

10:00 น. - 21:00 น. 1

วันที่ 7 ต.ค. 2565 ถึง 9 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา 23

วันที่ 13 ก.ย. 2565 ถึง 11 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม