กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปฏิทินกิจกรรมการจัดงาน

7066 ยอดเข้าชม

งานแสดงสินค้า

ไม่ได้ระบุเวลา

วันที่ 29 เม.ย. 2564 ถึง 2 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

09:00 น. - 15:00 น. 3

วันที่ 10 เม.ย. 2564 ถึง 11 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า

09:00 น. - 18:00 น. 1

วันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฝึกอบรมณ์

ไม่ได้ระบุเวลา 3

วันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม